PayAdmin - Adminisztrációs felület

Az alapszolgáltatáshoz kapcsolódóan, díjmentesen hozzáférést biztosítunk Önnek a PayAdmin felületéhez. Ez a központi adminisztrációs felületünk, mely lehetővé teszi a tranzakciók kezelését, szűrését és az eredmények exportálását – archiválás vagy további feldolgozás céljából. További kiegészítő szolgáltatásainkat szintén a PayAdmin oldalán tudja igénybe venni illetve kezelni.

A PayAdmin egyetlen, összesített felületen mutatja a fizetési szolgáltató(k) tranzakcióit, így Önnek nem kell a fizetési szolgáltató(k) különböző felületeit használnia a tranzakciók nyomon követéséhez. A PayAdmin felületén megtekintheti a részletes tranzakciós adatokat, a hozzájuk kapcsolódó informatikai naplóbejegyzésekkel (logok) és erős ügyfélhitelesítési adatokkal együtt (SCA).

Megjegyzés

Adatvédelmi okokból az SCA adatokat a tranzakció lezárását követő 2 munkanapon belül töröljük rendszerünkből.

A PayAdmin felületéről elindítható a teljes vagy részleges visszatérítés illetve a kétlépcsős tranzakciók kezelése (a befoglalt összegek terhelése vagy feloldása) is itt érhető el. Ezen kívül hasznos kiegészítő szolgáltatásainkhoz is a PayAdmin felületén férhet hozzá. Kiegészítő szolgáltatásainkkal kezelheti a tranzakcióhoz tartozó pénzügyi elszámolási adatokat, a könyvelés megkönnyítése érdekében. Továbbá fizetési linkeket is létrehozhat, melyeket elektronikus üzenetben juttathat el vásárlói számára.

Megjegyzés

További információkat a teljes és részleges visszatérítéséről, illetve a befoglalt összegek terheléséről és feloldásáról a következő oldalakon olvashat bővebben:

 • Teljes és részletes visszatérítés
 • Kétlépcsős tranzakciók kezelése (befoglalt összegek terhelése és feloldása)

A PayAdmin használatához a szerződéskötés során meg kell adnia azon felhasználók nevét és e-mail címét, akik számára hozzáférést kér az adminisztrációs felülethez. A későbbiekben kizárólag a hivatalos Üzleti kapcsolattartó kérheti további felhasználók számára a PayAdmin hozzáférést.

Admin felület bemutató

Az admin felületre belépve a Tranzakciók oldal fogadja Önt. Az oldal tetején választhat az admin felület további funkciói közül, melyek a következők:

 • Tranzakciók - tranzakciók listája és állapota

 • Összesítés - tranzakciókra vonatkozó statisztikák

 • PayLink - fizetési linkek létrehozása és kezelése

 • PayBook - pénzügyi kimutatások kezelése (kiegészítő előfizetéshez kötött)

 • PayAlert - fizetési hibák jelzése és kezelése (kiegészítő előfizetéshez kötött)

 • Jelszó módosítás

 • Kilépés

Tranzakciók kezelése - Szűrés és exportálás

A tranzakciókat számos szempont szerint szűrheti és rendezheti a PayAdmin felületén, az eredményeket pedig CSV formátumban mentheti (export) további feldolgozás vagy archiválás céljából. Ugyanitt tekintheti meg a vásárlók adatait és a tranzakcióhoz tartozó informatikai műveletek naplóit is (logok).

A szűrést és az exportálást az admin felület Tranzakciók és Összesítés oldalán egyaránt igénybe veheti, mivel a szűrés választható paraméterei és az exportálás menete azonos mindkét oldalon.

A keresési szempontok beállítása és a szűrés kiválasztása után az eredmények az oldal alján jelennek meg. Az átláthatóság kedvéért az egyes találatok státuszát színkódokkal jelöljük. A színkódok jelentését a találatok fejléce fölött láthatja. Oldalanként csak 20 találatot jelenítünk meg, a további találatokat a következő oldalakra lapozva tekintheti meg.

A szűrés eredményét CSV kiterjesztésű fájlba exportálva mentheti le későbbi feldolgozás céljából. A CSV fájlok tartalmát egyes táblázatkezelő vagy szövegszerkesztő programok is meg tudják jeleníteni.

Megjegyzés

Egyes mezőket, mint a Pénznem/Nyelv üresen is hagyhatja, ekkor a szűrés az üresen hagyott mező összes választható értékére szűr. Például: az üresen hagyott Pénznem mező esetén a szűrés az összes elérhető pénznemben végrehajtott tranzakciót megjeleníti.


Ha bizonyos összegű tranzakciókra szeretne szűrni, az adott összeget írja be az Összeg rész -tól és -ig mezőbe is. Például az 5000 forint értékű tranzakciók listázásához mindkét mezőbe írja be az adott összeget: 5000-tól és 5000-ig.

Speciális szűrési paraméterek

A PayAdmin felületén található egyes szűrési paraméterek használata további magyarázatot igényel ezért használatukhoz rövid magyarázó leírásokat készítettünk. Ezek a paraméterek a Tranzakciók és Összesítés oldalakon egyaránt megjelenhetnek.


Tranzakció azonosítók
 • PMGW tranzakció azonosító - egyértelműen azonosítja a tranzakciót a BIG FISH Payment Gateway rendszerében; a tranzakcióval kapcsolatos kérdés esetén erre azonosítóra hivatkozhat munkatársainknál
 • Szolgáltató tranzakció azonosító - a fizetési szolgáltatók egyedi azonosítókkal jelölik meg a tranzakciókat saját rendszerükben, ezek az azonosítók nem azonosak a PMGW tranzakció azonosítóval; az egyes szolgáltatók különböző azonosítókat használnak, ezért a Szolgáltató tranzakció azonosítót csak az adott szolgáltató kiválasztása után írhatja be (szolgáltató kiválasztásához használja a Szolgáltató / Kereskedő mezőt)

Végrehajtás / Terhelés

A Végrehajtás a tranzakció típusát jelöli:

 • Későbbi időpontban - itt a kétlépcsős fizetésekre szűrhet (ezeknél a tranzakcióknál az összeg befoglalásra/zárolásra kerül a vásárlás pillanatában, a valós terhelésre/feloldásra viszont egy későbbi időpontban kerül(t) sor a kereskedő kezdeményezésére)
 • Azonnali terhelés - itt azokra a tranzakciókra szűrhet, melyeknél terhelés a vásárlás pillanatában történt


A Terhelés kétlépcsős fizetés esetén a tranzakció állapotát jelöli:

 • Függőben - a tranzakciót végrehajtották és az összeget a bank befoglalta, de a tényleges terhelés még a kereskedő engedélyére vár
 • Engedélyezve - a tranzakciót végrehajtották és a kereskedő engedélyezte a befoglalt összeg terhelését
 • Visszavonva - a kereskedő végül nem terhelte meg a befoglalt összeggel a vásárló számláját, így az eredetileg befoglalt összeg hamarosan újra elérhetővé válik a vásárló számláján

Státusz / Állapot

A Státusz a tranzakció pillanatnyi, vagy lezárt tranzakció esetén a tranzakció végső eredményét jelöli:

 • Függőben lévő - a tranzakció megkezdődött, de még nincs végső állapota
 • Sikeres - a fizetési szolgáltató levonta az összeget a vásárló számlájáról
 • Sikertelen - a tranzakció meghiúsult (például fedezethiány miatt)
 • Vásárló visszavonta - a vásárló visszalépett a megkezdett tranzakciótól
 • Időtúllépés - a tranzakciót a vásárló megkezdte, de a tranzakció lezárására biztosított időkereten belül nem fejezte be, ezért a tranzakció meghiúsult; a tranzakció lezárására biztosított időkereten fizetési szolgáltatónként eltérő
 • Nyitott - egyes fizetési módok (pl. áruhitel) esetében a tranzakció véglegesítése akár napokat is igénybe vehet, ilyen esetben a tranzakció (véglegesítésig) ebben a státuszban marad


Az Állapot megmutatja, hogy adott tranzakció éppen melyik technikai lépésnél (szakasznál) tart a teljes a fizetési folyamatban:

 • Megkezdett (Init) - rendszerünk regisztrálta az új tranzakciót és hozzárendelt egy PMGW tranzakció azonosítót
 • Megkezdett (Start) - a vásárlót a fizetési szolgáltató oldalára irányítjuk
 • Szolgáltatóhoz küldve - a vásárló átkerült a fizetési szolgáltató oldalára
 • Szolgáltatótól visszaérkezett - a fizetési szolgáltató visszairányította a vásárlót a rendszerünkbe
 • Kereskedőhöz visszaküldve - rendszerünk a kereskedő oldalára irányítja a vásárlót
 • Kereskedő számára megválaszolva - a kereskedő oldala lekérdezte rendszerünktől a tranzakció eredményét, hogy tájékoztassa róla a vásárlót
 • Megválaszolhatatlan - a kereskedő oldala nem kérdezte le rendszerünktől a tranzakció eredményét, így a kereskedő nem tudja tájékoztatni a vásárlót a vásárlás végső állapotáról

Visszatérítés

Itt szűrhet a visszatérített, illetve a vissza nem térített tételekre:

 • Igen - a fizetési szolgáltató befogadta a visszatérítésre vonatkozó technikai kérést (az Igen csak a technikai kérésre vonatkozik, de nem jelenti azt, hogy a vásárló számláján már megjelent a pénz)
 • Nem - az adott tranzakciónál nem történt a visszatérítésre vonatkozó technikai kérés a szolgáltató felé
Megjegyzés

A visszatérítés státuszáról a találatoknál az R (refund) oszlop ad tájékoztatást.

Visszatérítés

Visszatérítéssel az adott tranzakció teljes összegét vagy egyes bankok esetében annak egy részét is visszaküldheti arra a bankszámlára, amelyről a bankkártyás vásárlás történt. A visszatérítések manuális, kézzel történő kezelésére a PayAdmin felületen nyílik lehetőség.

Visszatérítéshez hajtsa végre a következő lépéseket a Tranzakciók fülön:

 1. kattintson a visszatéríteni kívánt sikeres tranzakció PMGW tranzakció azonosítójára (az első oszlopban)

 2. kattintson a Visszatérítés gombra majd adja meg visszatéríteni kívánt összeget

 3. visszatérítéshez nyomja meg a Mehet gombot

Figyelem!

A PayAdmin felületén elindított visszatérítés a technikai kérés beküldését jelenti a bank rendszerébe. A tényleges pénzügyi visszatérítésre később, várhatóan 3-12 nap múlva kerül sor (ennek pontos ideje a vásárló kártyakibocsátó bankjától függ).

Logok és az erős ügyfélhitelesítési (SCA) adatok megtekintése

Rendszerünk minden minden egyes tranzakció során elmenti az adott tranzakcióhoz tartozó részletes adatokat, amelyek utólag is megtekinthetők. Ezeket az adatokat két csoportra bonthatjuk:

 • logok

 • erős ügyfélhitelesítés (SCA) adatok


Logok

A logok a tranzakcióhoz tartozó informatikai műveletek naplói. Időrendbe szedve tartalmazzák, hogy milyen folyamatok zajlottak le a fizetés során és, hogy azok milyen eredménnyel zárultak.

A logokat a következő módon tekintheti meg:

 1. a PayAdmin oldal tetején válassza ki a Tranzakciók felületet

 2. a Tranzakciók felületen (az első oszlopban) kattintson az adott PMGW tranzakció azonosítóra

 3. a lenyíló mező alján, a Tranzakciós logok megtekintése» részre kattintva tekintheti meg az adott tranzakcióhoz tartozó logokat

Megjegyzés

A logok jellemzően angol nyelvű szövegeket és kódrészleteket tartmaznak, értelmezésükhöz informatikai jártasság szükséges.


Erős ügyfélhitelesítés (SCA) adatok

Az erős ügyfélhitelesítés (SCA) adatok a vásárló személyes adatai illetve a vásárlás során használt eszköz adatai, melyeket a fizetés során ment le rendszerünk. Ezeket az adatokat a kártyacsalások megelőzése érdekében gyűjtjük össze minden egyes tranzakció alkalmával.

Az SCA adatokat a következő módon tekintheti meg:

 1. a PayAdmin oldal tetején válassza ki a Tranzakciók felületet

 2. a Tranzakciók felületen (az első oszlopban) kattintson az adott PMGW tranzakció azonosítóra

 3. a lenyíló mező alján, a Vásárlói adatok megtekintése» részre kattintva tekintheti meg az adott tranzakcióhoz tartozó SCA adatokat

Megjegyzés

Az erős ügyfélhitelesítésről (SCA) a következő oldalon olvashat részletes információkat:

Erős ügyfélhitelesítés (SCA)


A vásárlót kötelező tájékoztatni az adatok összegyűjtéséről, erről a következő hivatkozáson olvashat:

Honlaptaralmi követelmények teljesítése


Adatvédelmi okokból az SCA adatokat a tranzakció lezárását követő 2 munkanapon belül töröljük rendszerünkből.