93472

Adatovábbítási és arculati szabályválatozások az ÁSZF-ben

Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton értesítjük önöket, hogy az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 2017. november 3-mal módosulnak. Meglévő ügyfeleink számára a hatályba lépés ideje 2018. február 1-je!

Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) az alábbi pontokkal egészültek ki:

ÁSZF 4.6.3. pontja szerint:

A Megrendelő köteles a BIG FISH Payment Gateway használata esetén a vásárlókat a jelen ÁSZF 4. számú mellékletében meghatározott szövegű tájékoztatással ellátni a tranzakció folyamán történő adattovábbítással (a továbbiakban: Adattovábbítási nyilatkozat). A Megrendelő az Adattovábbítási nyilatkozatot oly módon köteles elhelyezni, hogy a vásárló a Megrendelő Fizetési elfogadóhelyére történő regisztrációjakor, vagy a bankkártyás fizetési tranzakció indításakor azt kifejezetten jelölőnégyzet (checkbox) kipipálásával elfogadja, ez megvalósulhat:

  • a Megrendelő Fizetési elfogadóhelyére vonatkozó általános szerződési feltételekbe építetten (feltéve, hogy a Me
    grendelő ezt az adatvédelmi tájékoztatóban leírja és azt a vásárlóval külön kifejezetten elfogadtatja), vagy
  • külön adattovábbítási nyilatkozatba foglaltan, vagy
  • fizetés elindításánál közvetlenül külön megjelenítve.

ÁSZF 4.2.7. pontja szerint:

A Megrendelő jogosult arra, hogy a BIG FISH Payment Gateway rendszer alkalmazását kommunikációs tevékenységében közzétegye.

ÁSZF 4.2.8. pontja szerint:

Megrendelő vállalja, hogy külön térítés nélkül, a fizetési elfogadóhely honlapjára (amennyiben létezik ilyen) jól látható módon elhelyezi a BIG FISH Payment Gateway logóját, amely linket biztosít a BIG FISH Payment Gateway honlapjára. A kihelyezéssel kapcsolatos részletes követelményeket jelen ÁSZF 5. számú melléklete tartalmazza. Megrendelő ő ezt a lehetőséget mindaddig biztosítja a Szolgáltató számára, ameddig a Szerződés a Felek között fennáll, vagy a Szolgáltató nem kéri írásban e lehetőség megszüntetését. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a logót más célra nem használhatja, a Fizetési elfogadóhely honlapján kívül más helyen nem tüntetheti fel, kivéve, ha a Szolgáltatóval erre külön megállapodást kötött.

A BIG FISH Payment Gateway logókat tartalmazó fájl itt tölthető le.

ÁSZF 4.2.9. pontja szerint:

Szolgáltató a BIG FISH Payment Gateway logó Megrendelő által történő használatát jogosult bármikor ellenőrizni, és a szabálytalan vagy a jelen ÁSZF előírásainak nem megfelelő logó használatot megtilthatja és az ezzel kapcsolatos jogi lépések megtételét kezdeményezheti a Megrendelővel szemben.

A teljes, mindenkor hatályos ÁSZF-ek, kronologikus sorrendben megtalálhatók a honlapon.